Entercore driver med renovering av kontorer på Østlandet. De har vært flinke til å utnytte jungeltelegrafen til det fulle. Men de kan nå ha en oversikt over hva som kommer fra hvor, styre vekst og timing på henvendelser. 

Fra innholdsproduksjon til flere hundre tusen av visninger som fører til økt oppdragsmengde.  

I dag kan Entercore selv styre hvor aktivt de selv må jobbe for å skaffe nye kunder siden de har en fungerende markedsføringsstrategi å lene seg på. Det betyr at eieren kan legge fra seg telefonen, og kundene kommer fortsatt inn døra.

Scroll to Top